All posts by Leena Mankkinen

Demareitten valtuustoaloite 5.10.2020 jalkaterapeutin viran perustamisesta terveyskeskukseen sai hyvän vastaanoton

Perusturvakeskuksen antaman lausunnon mukaan esitys on erittäin tarpeellinen ja kannatettava.  Diabeetikoiden jalkaongelmat ovat diabeteksen kallein komplikaatio, siksi ennaltaehkäisevillä toimilla on erittäin suuri merkitys. Toivottavasti asia etenee jo syksyn lisätalousarvion käsittelyssä.

Lue kokonaan

Kuntajohtajien vaihtuvuus

Ylöjärven kaupunginvaltuuston maanantaista kokousta väritti keskustelu valtuustoaloitteesta kaupunginhallituksen erottamiseksi. Aloitteessa esitettyä tilapäisen valiokunnan asettamista kannattivat vain aloitteen allekirjoittaneet 13 valtuutettua.

Kiistanalainen selvitystyö on nyt tehty ja tulokset viedään kaupungin johtoryhmän käsittelyyn. Johtamisselvitys tuotti paljon kehittämistoimenpiteitä, joiden avulla tullaan parantamaan mm. kaupunginhallituksen ja johtoryhmän yhteistyötä.

Lue kokonaan

”Eihän minulle mitään satu”

Tamperelainen02.12.20

– Joku saattaa vielä muistaa Invalidiliiton Kultasiipi -kampanjan 1980-luvun lopulta.Kampanjaa toteutettiin kaikissa Pirkanmaan kunnissa otsikossa mainitulla teemalla. Tavoitteena oli kerätä varoja liikenteessä vaikeasti vammautuneiden kuntoutuslaitosta varten ja samalla muuttaa ihmisten asenteita liikennetapaturmia ja liikenteessä käyttäytymistä kohtaan. Tien päälle lähdetään usein huolettomalla asenteella eihän minulle mitään voi sattua.

Lue kokonaan