Ylöjärven Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestö ry:n eli Ylöjärven Demarien KUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2018–2021

7. YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUS

sdp-kuntapoliittinen-ohjelma-16
Ylöjärvi on valtakunnan kakkoskasvukeskuksen kolmanneksi suurin kaupunki, joka on ollut pitkään muuttovoittoinen.

Ylöjärven vuosittaisen väestönkasvun tulee jatkossa olla 1 -1,5 prosenttia kaupungin kehityksen turvaamiseksi. Ylöjärven kaupungin korkea palvelutaso edistää kasvua. Yritysten toimintaedellytysten kehittäminen lisää työpaikkoja ja verotuloja. Seudullisen yhteistyön merkitystä ei voi aliarvioida.

Ylöjärven viime vuosien talousarvioiden lähtökohtana on ollut kaupunkistrategian mukaisesti talouden keskipitkän aikavälin tasapainottaminen ja velkaantumisen taittaminen. Kuluvalla valtuustokaudella talous on sopeutettava uuteen maakuntarakenteeseen ja kaupungin tuleviin tehtäviin. Tilikausien ylijäämää tulee kasvattaa, jotta Maankäytön ja palvelujen suunnitteluja toteutusohjelman eli MAPSTOn mukaiset uusinvestoinnit ja peruskorjaukset voidaan toteuttaa.

Ylöjärven demarit ovat sitä mieltä, että käyttömenoja tulee kasvattaa maltillisesti ja perustellusti suhteessa väestökasvuun. Rahaa tarvitaan mm. kaupungin uusiin tehtäviin, uudelleenorganisointiin, henkilöstölisäyksiin ja täydennyskoulutukseen.

Jatka lukemista seuraavalla sivulla:


KAIKKI MIKÄ ON OLLUT YLÖJÄRVELÄISESSÄ LUONNOSSA AINA, ON MEIDÄN.

sdp-kuntapoliittinen-ohjelma-20
2021 © Ylöjärven Demarit ry