Ylöjärven Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestö ry:n eli Ylöjärven Demarien KUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2018–2021

4. ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ JA TOIMIVA LIIKENNE

sdp-kuntapoliittinen-ohjelma-10
Ylöjärven kaupunki on laaja, runsasvesistöinen kunta. Meillä on paljon kesäasutusta. Suurin osa ylöjärveläisistä asuu taajamissa kaupungin eteläosissa. Pohjoisessa on avara Maaseutu-Ylöjärvi. Osa kaupungista on harvaan asuttua metsä- ja suoaluetta.

Taajama-Ylöjärven kaavoituksessa on tärkeä vaalia rakennetun ympäristön hyvää suhdetta luonnonympäristöön. Haluamme tarjota nuorille ja perheille asuntoja läheltä Valon koulutuskeskusta. Vahvistamme Ylöjärveä tiiviillä keskusta-asumisella. Tarjoamme elinvoimaiset aluekeskukset Kurussa ja Viljakkalassa.

sdp-kuntapoliittinen-ohjelma-11

Maaseutu-Ylöjärvellä tavoitteena on elinvoiman kehittäminen niin, että haja-asutusalueille ominaiset toiminnot ovat mahdollisia. Asukkaiden ja maaseutuelinkeinojen lähipalvelut on turvattava eri toteutustapoja luovasti ja asiakaslähtöisesti hyödyntäen.

Metsä-Ylöjärvellä tulee pitää huolta luonnonsuojelun, metsätalouden, turvetuotannon ja metsästyksen tasapainosta.

sdp-kuntapoliittinen-ohjelma-12

Hyvä tieverkosto ja toimiva joukkoliikenne ovat taajama-Ylöjärven elinvoiman perustekijöitä. Iso mahdollisuutemme on raitiotieyhteys Tampereelle. Tärkeänä seudullisena elinvoimahankkeena on Tampere-Pirkkala lentoaseman kehittäminen ja lentoliikenteen vahvistaminen. Maaseutu-Ylöjärven joukkoliikenteen toteuttaminen on haasteellista. Sen saaminen tyydyttävälle tasolle edellyttää jatkuvaa ideointia ja uusien toimintamuotojen kehittämistä yhdessä asukkaiden kanssa, esim. Facebook-ryhmä kimppakyyti/ Kuru.

Ylöjärven demareiden tavoitteena on maanhankinnalla ja kaavoituksella järjestää asuminen ja muu toiminta niin, että täällä jo asuvien ja yrittävien kuin vasta muuttavien on turvallista ja viihtyisää asua ja elää Ylöjärvellä. Hyvin hoidettu kaupunki-, maaseutu- ja metsäympäristö ovat luontaisia vetovoima-tekijöitämme. Puhtaasta ilmasta, vedestä ja luonnonympäristöstä pidämme huolta myös lastemme tulevaisuuden nimissä. Yhteinen etumme on vähentää kertakulutusta ja oppia kierrättämään aiempaa laajemmin ja tehokkaammin.

Jatka lukemista seuraavalla sivulla:


KAIKKI MIKÄ ON OLLUT YLÖJÄRVELÄISESSÄ LUONNOSSA AINA, ON MEIDÄN.

sdp-kuntapoliittinen-ohjelma-20
2021 © Ylöjärven Demarit ry