Ylöjärven Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestö ry:n eli Ylöjärven Demarien KUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2018–2021

5. AKTIIVINEN JA OSALLISTUVA YLÖJÄRVELÄINEN

sdp-kuntapoliittinen-ohjelma-13
Työväenliike on ollut aktiivisen kansalaistoiminnan uranuurtaja Suomessa jo 1800-luvun lopulta. Laaja vapaaehtoistoiminta yhteiskunnassamme on luonut tärkeitä turvaverkkoja sekä edistänyt tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä.

Yhteiskunta ei voi taata kansalaisille aukotonta hyvinvointiturvaa. Julkinen huolenpito ei poista kaikkea ahdistusta tai syrjäytymisen tunnetta eikä se voi kokonaan täyttää toisen ihmisen tarvetta kuuntelijana ja tukijana. Kolmas sektori on julkista sektoria täydentävä, ei korvaava tekijä. Vapaaehtoistyön voima on välittämisessä, joka torjuu yksinäisyyttä ja luo luottamusta, hyvinvointia ja yhdessä tekemisen mahdollisuuksia.

sdp-kuntapoliittinen-ohjelma-14

Vapaaehtoistoimintaa tehdään yleisimmin urheilun ja liikunnan, sosiaali- ja terveysasioiden, eläkeläisten, lasten ja nuorten kasvatuksen, kulttuurin sekä luonnon monimuotoisuuden parissa.

Yli kolmasosa suomalaisista osallistuu vapaaehtoistyön tekemiseen. Maailmanvertailussa Suomessa on eniten järjestöjä asukasta kohden. Ylöjärveltä toimii yli 100 eri elämänalojen yhdistystä tai järjestöä. Ne ovat korvaamaton osa ylöjärveläisten turvallista, aktiivista ja osallistavaa elämää. Ylöjärven demareiden tavoitteena on, että kaupunki tukee kolmannen sektorin toimintaa erilaisin avustuksin sekä tarjoamalla riittäviä kokoontumistiloja kohtuuhintaan.

Poliittiset järjestöt ovat yhteiskunnallisen päätöksenteon keskiössä. Sosialidemokraattien tavoitteena on pitää yllä hyviä yhteiskunnallisia suhteita kunnallisen päätöksenteon pontimeksi. Haluamme olla vastuullisia ja luotettavia neuvottelijoita ja yhteistyön rakentajia.

Jatka lukemista seuraavalla sivulla:


KAIKKI MIKÄ ON OLLUT YLÖJÄRVELÄISESSÄ LUONNOSSA AINA, ON MEIDÄN.

sdp-kuntapoliittinen-ohjelma-20
2021 © Ylöjärven Demarit ry