Ylöjärven Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestö ry:n eli Ylöjärven Demarien KUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2018–2021

3. PAIKALLISEN TYÖN TUKEMINEN

sdp-kuntapoliittinen-ohjelma-07
Ylöjärven demareiden tavoitteena on tarjota ketterä ja joustava toimintaympäristö yrityksille.

Ylöjärven työssäkäyntialueena on koko Tampereen kaupunkiseutu. Sen elinkeino- ja kehitysyhteistyön operatiivisesta toteutuksesta vastaa Business Tampere -yhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa kaupunkiseudun vetovoimaisuutta. Ylöjärven Yrityspalvelu Oy ohjaa ja tukee yrittäjiä sekä välittää yritystontteja ja liikehuoneistoja. Yrityspalvelun aktiivinen toiminta on edistänyt Ylöjärven yritysten monipuolistumista ja työpaikkojen kasvua. Työllisten määrä on kasvanut ja työttömyys on vähentynyt. Ylöjärven verotulot ovat kasvaneet.

Sosialidemokraatit tukevat elinkeinoelämän monipuolisuutta sekä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa. Pk-yritykset tarjoavat ylöjärveläisille monialaisia työpaikkoja.

sdp-kuntapoliittinen-ohjelma-08

Ylöjärven yritysalueita tulee kehittää Tampereen kaupunkiseudun läntiseksi yrityskeskukseksi ja uusien yritysten etäkeskukseksi. Kolmenkulman alueen kehittäminen yhteistyössä Nokian ja Tampereen kanssa on seudun päähankkeita.

Ylöjärvi osallistuu Tampereen kaupunkiseudun kokeiluun, jossa valtionhallinto järjestää ja kaupungit toteuttavat työllistämispalveluja ns. allianssimallilla. Malli tarjoaa eri palvelut yhdistävän ja aiempaa yksinkertaisemman asiakaslähtöisen palveluprosessin. Kokeilussa pystytään aktivoimaan ja nopeuttamaan myös ylöjärveläisten nuorten työllistymistä mm. ammatillisten opinto-ohjaajien yhteistyöllä.

Sosialidemokraatit haluavat, että kokeilun hyvät tulokset ja menetelmät siirretään maakunnan ja kuntien käyttöön uuden palvelurakenteen tueksi.

Sote- ja maakuntauudistus siirtää kuntien ja kuntayhtymien keskeisiä tehtäviä ja suuren osan henkilöstöä Pirkanmaan maakuntaan. Olemme aktiivisesti mukana tulevassa muutoksessa niin siirtyvää kuin kuntaan jäävää henkilöstöä muutosprosessissa tukien ja kaupungille jääviä tehtävien kehittäen.

sdp-kuntapoliittinen-ohjelma-09

Demarien tavoitteena on, että Ylöjärven kaupunki on reilu työnantaja. Nollatuntisopimuksia ei käytetä ja osa-aikatyö minimoidaan koskemaan vain todellista tarvetta. Jokaisen on voitava tulla palkallaan toimeen.

Jatka lukemista seuraavalla sivulla:


KAIKKI MIKÄ ON OLLUT YLÖJÄRVELÄISESSÄ LUONNOSSA AINA, ON MEIDÄN.

sdp-kuntapoliittinen-ohjelma-20
2021 © Ylöjärven Demarit ry