Ylöjärven Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestö ry:n eli Ylöjärven Demarien KUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2018–2021

2. SIVISTYS JA KULTTUURI

sdp-kuntapoliittinen-ohjelma-04
Sosialidemokraattisen liikkeen päämääränä on sivistynyt ihminen ja sivistynyt yhteiskunta. Sivistys antaa avaimet ymmärtää itseä, toisia ja yhteiskunnan toimintaa.

Sivistys on paitsi tietoa myös ymmärrystä ja empatiataitoja, jotka tukevat kriittistä mukana oloa ja vaikuttamista yhteiskunnassa. Kriittinen kansalainen osaa ja uskaltaa esittää kysymyksiä, muodostaa mielipiteitä ja puolustaa niitä sekä tarvittaessa kyseenalaistaa vallitsevat normit ja auktoriteetit. Kansanvallalle kriittisyys on elinehto.

Me sosialidemokraatit haluamme suunnata kaupunkimme opiskelu-, koulutus- ja harrastusmahdollisuuksia niin, että ne palvelevat tasavertaisesti jokaista asukasta.

Kaikille avoin maksuton koulutus on hyvinvointiyhteiskuntamme kivijalka. Yleissivistävän koulun tehtävä on myös kulttuurinen, ei vain taloudellinen tai tekninen. Kulttuuri- ja taideaineet ovat kasvatuksellisesti yhtä tärkeitä kuin tekniset taidot.

Kulttuuri on tuotava lähelle ihmisiä. Sosialidemokraatit kannattavat monimuotoisia ilmaisia tai edullisia kulttuuripalveluita. Tarvitsemme hyvää taidekasvatusta, eläviä kulttuuriympäristöjä ja palveluja myös erityisryhmille, syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia kansalaisia unohtamatta. Kaikilla tulee olla mahdollisuus harrastaa kulttuuria ja nauttia siitä lähtötaitotasosta tai varallisuudesta riippumatta.

Päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa tulee olla ammattitaitoinen henkilöstö, joka pystyy tukemaan eri tilanteissa olevia perheitä. Lapsia on ohjattava arjessa selviytymisessä ja luotava pohjaa myös myöhemmälle oppimiselle. Lapsella tulee olla henkilökohtainen avustaja, jos hänen hyvinvointinsa tai terveydentilansa sitä edellyttää.

Varhaiskasvatuksen palvelutarvetta on tutkittava ja seurattava aktiivisesti. Sosialidemokraattien tavoitteena on, että varhaiskasvatuksessa kaupungin palvelut muodostavat päätarjonnan ja yksityiset päiväkodit täydentävät palveluja.

Ylöjärven perusopetuksessa toimitaan opetussuunnitelman mukaisesti ja opetuksen järjestelyjä kehitetään jatkuvasti.

sdp-kuntapoliittinen-ohjelma-05

Me haluamme kehittää yhtenäistä peruskoulua vastaamaan tulevien vuosien oppimistavoitteisiin ja ennaltaehkäistä lasten ja nuorten sopeutumisongelmia ja turvattomuutta. Vuosittain on varattava määrärahoja myös siihen, että opettajat voivat kehittää työmenetelmiään opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisiksi.

Kaikkia nuoria on yksilöllisesti ohjattava saamaan peruskoulun jälkeen ammatti- tai lukiokoulutus. Sosialidemokraattien valtakunnallinen tavoite on maksuton toisen asteen koulutus.

Valon koulutuskeskuksessa nuoriso opiskelee yhdessä yrittäjyyttä. Alueemme tärkein ammattiosaamisen kouluttaja on Tampereen seudun ammattiopisto Tredu. Ylöjärven yrityselämän moninaiset tarpeet niin teollisuus- kuin palvelupuolella on otettava huomioon koulutuksissa ja työharjoitteluissa.

Ylöjärven lukio on edelläkävijä tiimioppimisessa ja tietotekniikan hyödyntämisessä. Uusi yrittäjyyslinja tuo lukio-opintoihin aidosti työelämän makua.

Ylöjärven demarit pitävät tärkeänä, että ilmaista kirjastotoimintaa kehitetään edelleen, lisätään itsepalvelukirjastoja ja mahdollistetaan kirjaston tiloissa myös kolmannen sektorin kokoontuminen. Kirjastopalveluiden tulee olla saatavilla koko kaupungin alueella

sdp-kuntapoliittinen-ohjelma-06

Tampereen seudun työväenopisto toimii kattavasti koko Ylöjärvellä. Vapaan sivistystyön tulee tarjota aikuisille mahdollisuuksia yleis- ja ammattisivistyksen sekä kulttuurin opiskeluun.

Päiväkotien ja koulurakennusten hyvä ympärivuotinen huolto ja pitkäntähtäimen kunnostusohjelman toteuttaminen on tärkeää lasten ja nuorten terveellisen ja ajanmukaisen kasvu- ja oppimisympäristön turvaajana.

Jatka lukemista seuraavalla sivulla:


KAIKKI MIKÄ ON OLLUT YLÖJÄRVELÄISESSÄ LUONNOSSA AINA, ON MEIDÄN.

sdp-kuntapoliittinen-ohjelma-20
2021 © Ylöjärven Demarit ry